GYNAECOLOGIA ET PERINATOLOGIA

Časopis za ginekologiju, perinatologiju, reproduktivnu medicinu i ultrazvučnu dijagnostiku.

Časopis “Gynaecologia et Perinatologia” izlazi četiri puta godišnje te jedan do dva suplementa.

mag

Ginekologija je grana medicine koja se bavi bolestima i liječenjem ženskog reproduktivnog sustava.

mag

Perinatologija je grana medicinske znanosti koja izučava fiziološke i patološke procese u trudnoći i porođaju te u razdoblju prvih sedam dana života djeteta.

mag
mag

Urednici

mag mag

Glavni urednik Josip Đelmiš

Urednici Materno-fetal medicine: Marina Ivanišević, Marko Vulić

Obstetrics: Oleg Petrović, Damir Roje

Neonatologija: Boris Filipović-Grčić, Mirta Starčević

Reproduktivna Medicina: Dinka Pavičić Baldani, Marina Šprem Goldštajn

Onkologija: Ante Ćorušić, Herman Haller, Goran Vujić

Endoskopija: Dubravko Barišić, Mario Ćorić

Urogynekologija: Slavko Orešković, Držislav Kalafatić

Ultrazvučna dijagnostika: Ratko Matijević, Berivoj Mišković

Područja pokrivanja: Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti

Časopis je namijenjen ginekolozima svih usmjerenja jer je uz izdavačka stručna društva istovremeno i glasilo Hrvatskog društva za ginekološku endokrinologiju i reprodukciju, za ginekološku endoskopiju, kolposkopiju i bolesti cerviksa, za menopauzu, za uroginekologiju, za ultrazvuk u opstetriciji i ginekologiji, potom pedijatrima, a posebice neonatolozima, liječnicima obiteljske medicine, i drugima. U časopisu se publiciraju izvorni znanstveni radovi, stručni radovi, pregledi, prikazi bolesnika, obavijesti o aktivnostima društava – izdavača časopisa. Jedini je hrvatski časopis posvećen navedoj tematici, a dio članaka je u cijelosti tiskan na engleskom jeziku. Također, u časopisu publiciraju i autori izvan Hrvatske. Članci se, nakon dvostruke recenzije, publiciraju razmjerno brzo, a časopis izlazi četiri puta godišnje.

Kontakt