Mjesec: kolovoz 2020.

TIHA SPONTANA RUPTURA MATERNICE U TRUDNOĆI S POROĐAJEM ZDRAVOG NOVOROĐENČETA

Vito Starčević, Mislav Herman, Franjo Grgić, Vesna Sokol Karadjole, Marina Ivanišević Klinika za ženske bolesti i porođaje, Klinički bolnički centar Zagreb,Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Ključne riječi: trudnoća, tiha ruptura uterusa, novorođenče SAŽETAK. Tiha spontana ruptura maternice u trudnoći s porođajem zdravog novorođenčeta, bez majčinskog ili neonatalnog morbiditeta ili smrtnosti, vrlo je rijetka. U literaturi …

TIHA SPONTANA RUPTURA MATERNICE U TRUDNOĆI S POROĐAJEM ZDRAVOG NOVOROĐENČETA Read More »

SARCOMA STROMALE ENDOMETRIALE – RIJEDAK GINEKOLOŠKI TUMOR: Prikaz slučaja i pregled literature

Tonči Visković, Mladen Krajcar, Martin Gredičak, Bruno Grabušić, Rajko Fureš, Jadranka Šanjug, Tanja Leniček Odjel za ginekologiju i opstetriciju Opće bolnice Zabok, Klinički zavod za patologiju „Ljudevit Jurak“ KBC-a „Sestre milosrdnice“ Ključne riječi: endometralni stromalni sarkom, liječenje SAŽETAK. Endometralni stromalni sarkom (ESS) je rijedak tumor. Pojavnost ESS-a je oko 1–2 na milijun žena godišnje. Razlikovanje …

SARCOMA STROMALE ENDOMETRIALE – RIJEDAK GINEKOLOŠKI TUMOR: Prikaz slučaja i pregled literature Read More »

AKUTNE I KRONIČNE NUSPOJAVE KORTIKOSTEROIDA U LIJEČENJU NOVOROĐENČADI

Filip Juroš, Maja Filipović-Grčić, Boris Filipović-Grčić Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Zavod za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma “Mladen Sekso”, KBC “Sestre Milosrdnice Zagreb; Zavod za neonatologiju i neonatalnu intenzivnu medicinu, Klinika za pedijatriju, KBC Zagreb Ključne riječi: deksametazon, hidrokortizon, neurorazvoj, novorođenče, nuspojave SAŽETAK. Prerano rođena novorođenčad i komplikacije koje se pojavljuju kod njih problem …

AKUTNE I KRONIČNE NUSPOJAVE KORTIKOSTEROIDA U LIJEČENJU NOVOROĐENČADI Read More »

PRELIMINARNI REZULTATI ONKOFERTILITETNIH PACIJENTICA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Marija Svalina, Dorotea Šijak, Nina Gelo, Gabriela Kirinec, Hrvoje Vrčić, Marina Šprem Goldštajn Ključne riječi: Onkofertilitet; ovarijska stimulacija; broj antralnih folikula; tip respondera; estradiol SAŽETAK Liječenje zloćudnih bolesti može imati štetne učinke na fertilitet. Onkofertilitet je relativno novo, multidisciplinarno područje u medicini koje se zasniva na suradnji različitih kliničkih disciplina, a koje se baziraju na …

PRELIMINARNI REZULTATI ONKOFERTILITETNIH PACIJENTICA U REPUBLICI HRVATSKOJ Read More »

RETROSPEKTIVNO ISTRAŽIVANJE PRIJEVREMENIH POROĐAJA U STAVU ZATKOM U RAZDOBLJU OD 26 GODINA

Vito Starčević, Marina Ivanišević, Mislav Herman, Tea Starčević, Josip Juras, Ksenija Tuškan, Josip Đelmiš, Vesna Sokol-Karadjole, Mihaela Magdić, Marina Horvatiček Ključne riječi: prijevremeni porođaj, stav zatkom, perinatalni mortalitet, carski rez SAŽETAK. Stav zatkom predstavlja prezentaciju čeda, kod koje možemo očekivati veći perinatalni mortalitet i morbiditet u odnosu na stav glavicom. Učestalost prijevremenih porođaja u stavu …

RETROSPEKTIVNO ISTRAŽIVANJE PRIJEVREMENIH POROĐAJA U STAVU ZATKOM U RAZDOBLJU OD 26 GODINA Read More »

ZNANJE O ORALNOJ HIGIJENI I NAVIKE O ORALNOM ZDRAVLJU TIJEKOM TRUDNOĆE I BABINJA

Vesna Liber, Krešimir Šolić,Rajko Fureš, Jadranka Šanjug, Sanja Malinac Malojčić, Martin Gredičak, Dora Fureš Dom zdravlja Krapinske županije, Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Opća bolnice Zabok i Bolnica hrvatskih veteranaa Zabok, Stomatološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet u Splitu Ključne riječi: karijes, gingivitisg, oralno zdravlje, svijest, trudnoća. Sažetak. …

ZNANJE O ORALNOJ HIGIJENI I NAVIKE O ORALNOM ZDRAVLJU TIJEKOM TRUDNOĆE I BABINJA Read More »