Časopis Gynaecologia et Perinatologia:

10 / 100
Gynaecologia et perinatologia


Podaci za uplatu pretplate:

IBAN: HR7423600001101214818

poziv na broj 268-90

Cijena godišnje pretplate: 100,00HRK

Svrha: Pretplata GynaecolPerinatol

Adresa: HDPM, Šubićeva ulica 9, 10000 Zagreb