EPIGENETIKA BLIZANACA

2 / 100

Nino Sinčić

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ključne riječi: epigenetika, genotip, fenotip, okoliš, blizanci
SAŽETAK. Epigenetika kao stanični fenomen, okuplja niz različitih staničnih procesa koji reguliraju strukturu kromatina
te gensku ekspresiju bez zadiranja u sekvencu genoma. Središnji epigenetički procesi svakako su metilacija DNA, posttranslacijeke histonske modifi kacije i RNA interferencija. Navedene epigenetičke modifi kacije međusobno interagiraju
i stvaraju jedinstveni epigenom koji se prostire kroz čitavu stanicu, od same DNA u jezgri do stanične membrane, a u
kontekstu multicelularnog organizma kroz cijeli organizam per se. Epigenetika funkcionalno predstavlja kompleksan
molekularni most koji spaja genotip i fenotip. Naime, genom je rigidna struktura ukodiranih naslijednih svojstava koji
određuju sve mogućnosti i ograničenja fenotipa stanice i jedinke. Međutim, u fenotipu se u danom trenutku na određenom
mjestu eksprimiraju samo određena svojstva kodirana u genomu, i to ponajprije ona koja predstavljaju najbolji mogući
odgovor stanice, a time i organizma u cijelosti, na zahtjeve staničnog okoliša odnosno okoliša jedinke in toto. Epigenetički
mehanizmi ovisni su o utjecaju okoliša i snažno utječu na isplovljavanje svojstava u fenotipu. U ovom preglednom radu,
pored uvoda u osnove epigenetike, navodi se niz koncepata i dokaza o interakciji okoliša i genotipa preko epigenetike s
naglaskom na spoznaje o utjecaju epigenetike na modeliranje fenotipa posebice monozigotnih blizanaca.