GRANULOZA STANIČNI TUMORI JAJNIKA: RETROSPEKTIVNA ANALIZA 18 SLUČAJEVA

3 / 100

Joško Lešin, Kristina Katić, Nina Kosi, Dina Lešin

1Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb,

2Klinika za očne bolesti KBC-a Zagreb

Ključne riječi: rak jajnika, granuloza stanični tumori, ishodi, liječenje


SAŽETAK. Uvod. Granulozna stanični tumori (GST) rijetke su neoplazme i predstavljaju oko 2 – 5% svih karcinoma jajnika. Uobičajeno se otkrivaju u ranoj fazi bolesti i imaju relativno povoljnu prognozu. Cilj ovog istraživanja bio je opisati kliničke i patološke karakteristike pacijentica s GST-ovima i utvrditi prognostičke čimbenike. Metode. Retrospektivnim istraživanjem analizirali smo medicinske podatke 18 bolesnica s novootkrivenim GST-ovima liječenih u Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb u razdoblju od siječnja 2011. do prosinca 2017. godine. Analizirani su dob, paritet, simptomi, veličina tumora, stadij bolesti, opsežnost operativnog zahvata, patološke karakteristike tumora (broj mitoza, prisutnost Call-Exnerovih tjelašaca), primjena adjuvantne kemoterapije, vrijeme do progresije bolesti i preživljenje. Rezultati. Dobiveni su podatci od 18 bolesnica. Srednja dob uključenih bolesnica bila je 55 godina. Medijan broja porođaja bio je 1,39. Najčešće kliničke manifestacije bolesti bile su abdominalna bol (44%) i abdominalna napetost (44%). Prosječna veličina tumora bila je 11 cm (raspon 2–30 cm). Većina naših bolesnica bila u I. stadiju bolesti (78%, N = 14), dok ih je manji dio (22%, N = 4) bio III. stadija bolesti. Od svih, 15 bolesnica podvrgnuto je radikalnoj operaciji, dok je u tri bolesnice izvršena poštedna operacija s ciljem očuvanja plodnosti. Prema karakteristikama tumora, broj mitoza bio je visok (> 10 mitoza / 10 HPF) u 9 slučajeva (50%), a 7 bolesnica imalo je prisutnost Call-Exnerovih tjelešaca. Četiri bolesnice primile su 1–6 ciklusa adjuvantne kemoterapije. Tijekom perioda praćenja (medijan 49 mjeseci), 3 bolesnice imale su recidiv bolesti, a jedna bolesnica umrla je nevezano uz osnovnu bolest, od infarkta miokarda. Zaključak. Temelj terapije GST-ova kirurško je odstranjenje bolesti, a u uznapredovalim stadijima i primjena adjuvantne kemoterapije na bazi platine. Potrebno je dugotrajno praćenje bolesnica jer bolest obično napreduje sporo i ima tendenciju pojave kasnih recidiva.