OBILJEŽJA FETALNOG RASTA U POPULACIJI JUGOZAPADNE HRVATSKE

5 / 100

Nataša Smajla, Oleg Petrović, Vedran Frančišković, Robert Krajina

Klinika za ginekologiju i porodništvo, Klinički bolnički centar Rijeka

Ključne riječi: fetalna biometrija, fetalni rast, ultrazvuk, Republika Hrvatska
SAŽETAK. Cilj. Odrediti biometrijska obilježja domaće fetalne populacije i kreirati odgovarajuće krivulje fetalnog rasta. Metode. U devetogodišnjem razdoblju, od 1. siječnja 2002. godine do 31. prosinca 2010. godine, pregledano je ultrazvučno 1594 trudnica s jednoplodnom trudnoćom urednog tijeka i ishoda između 22. i 41. tjedna trudnoće. Ukupno je obavljeno 2728 pregleda. Mjereni su biparijetalni promjer, dužina femura, opseg abdomena i poprečni promjer malog
mozga, a dobiveni rezultati prikazani su numerički u tablicama, pri čemu su korištene srednje vrijednosti sa standardnom devijacijom i centilne vrijednosti. Rezultati. Izrađene su izvorne tablice pojedinih biometrijskih obilježja fetalnog rasta za domaću populaciju jugozapadnog dijela Hrvatske.