OPORAVAK REPRODUKTIVNE FUNKCIJE U PACIJENATA SA ZDRUŽENIM HIPERANDROGENIZMOM

2 / 100

Gynaecol Perinatol 2016;25(4):139–145

Ravzat Abdulatipovna Saidova

Izvorni znanstveni članak

Ključne riječi:  hiperandrogenizam, anovulacija, nedostatak lutealne faze, sindrom policističnih jajnika, testosteron, dihidrotestosteron, neplodnost

SAŽETAK. Uvod. Hiperandrogenizam uzrokovan poremećajem rada nadbubrežne žlijezde (HA) ima negativan učinak na ženski reproduktivni sustav (RS), dok je ovarijski HA preduvjetovan anovulacijskim stanjem. Postoje kontradiktorna mišljenja o utjecaju različitih androgena na funkcije ženskog reproduktivnog sustava. Glavni kriteriji procjene i važnosti tih čimbenika ostaju nedefi nirani. Cilj. U istraživanju je ispitano ukupno 105 žena, uključujući kontrolnu skupinu žena u dobi od 19 do 37 godina (srednja dob 27,39 ± 0,75), te pacijentice s menstruacijom (opso i oligomenorrhea) i reproduktivnim (neplodnost i pobačaji). Metode. Tijekom menstrualnog ciklusa provedena su hormonska ispitivanja, 5–7. i 21–23. dana, uz procjenju razine lučenja peptida i steroidnih spolnih hormona. Rezultati. Kombinirana HA je jedan od vodećih patogenih uzroka menstrualnih i reproduktivnih poremećaja. Anovulacijska stanja uzrokuju porast razine glavnih androgena, a manjak lutealne faze posljedica je negativnog utjecaja HA. Pojedinačna terapija temeljena na  patogenezi omogućava oporavak ovulacije i osiguranje trudnoće na pozadini normalizacije metabolizma androgena i drugih pokazatelja funkcioniranja reproduktivnog sustava. Zaključak. Kriteriji za diferencijalnu dijagnostiku hiperandrogenih stanja i procjenu reproduktivnih disfunkcija omogućuju pronalaženje individualnog uzorka liječenja.