PLACENTA PREVIA PERKRETA S POČETNOM INVAZIJOM MOKRAĆNOG MJEHURA I PARAMETRIJA: UZROK PRIJETEĆEG KRVARENJA NAKON PONOVLJENOG CARSKOG REZA

2 / 100

Dragan Belci, Davor Zoričić, Loredana Labinac-Peteh, Mirela Markanović-Mišan, Ivica Fedel, Lada Kalagac, Josip Đelmiš

1Odjel za ginekologiju i porodništvo Opće bolnice Pula; 2Odjel za patologiju i sudsku medicinu Opće bolnice Pula; 3Odjel kirurgije Opće bolnice Pula; 4
Odjel za anesteziologiju i intenzivnu njegu Opće bolnice Pula; 5Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ključne riječi: placenta praevia percreta, carski rez, krvarenje


SAŽETAK. Placenta perkreta je rijetko, ali potencijalno životno opasno stanje u porodništvu, povezano s visokim morbiditetom i mortalitetom majke, uzrokovano teškim krvarenjem. Zahvaljujući povećanom broju porođaja carskim rezom, primjećuje se i povećana pojava različitih oblika neadekvatnog pripoja posteljice (placenta accreta, increta i percreta). Iako ne postoji sumnja tijekom antenatalnog razdoblja dijagnoza u vrijeme porođaja sekundarna je u odnosu na
nemogućnost procjene stupnja razdora. Pridruženo krvarenje može biti vrlo obilno i zbog toga se često mora učiniti histerektomija. Defi nitino kirurško zbrinjavanje je tradicionalna strategija liječena; ipak neki autori nedavno su objavili svoja iskustva s konzervativnim liječenjem i uspjehom u takvom pristupu liječenju. Prikazali smo slučaj masivnog vaginalnog krvarenja, nakon porođaja carskim rezom, koje je nastupilo u trećem postpartalnom periodu, kao rezultat
neprepoznate placente perkrete, koja je zahvatila parametrije i mokraćni mjehur. Kako bi se zaustavilo intraoperativno krvarenje učinjena je histerektomija, uz korekciju zida mokraćnog mjehura i jednostrano podvezivanje ilijačne arterije. Kod evaluacije trudnica s prethodnim carskim rezom i placentom previjom trebali bi češće posumnjati na postojanje placente perkrete s infi ltracijom mokraćnog mjehura i prametrija.