SARCOMA STROMALE ENDOMETRIALE – RIJEDAK GINEKOLOŠKI TUMOR: Prikaz slučaja i pregled literature

6 / 100

Tonči Visković, Mladen Krajcar, Martin Gredičak, Bruno Grabušić, Rajko Fureš, Jadranka Šanjug, Tanja Leniček

Odjel za ginekologiju i opstetriciju Opće bolnice Zabok, Klinički zavod za patologiju „Ljudevit Jurak“ KBC-a „Sestre milosrdnice“

Ključne riječi: endometralni stromalni sarkom, liječenje


SAŽETAK. Endometralni stromalni sarkom (ESS) je rijedak tumor. Pojavnost ESS-a je oko 1–2 na milijun žena godišnje. Razlikovanje ovog tumora od nekih tumora mekog tkiva kao što su leiomiom, endomatralni polip, karcinosarkom i adenomiza je teško, te se dijagnoza najčešće postavlja nakon operacije. Liječenje je kirurško. Histerektomija i obostrana adneksektomija su obvezni. Budući su hormonski receptori pozitivni, razmatra se uvođenje adjuvantne hormonske terapije. Zbog rijetkosti ovog tumora ne postoje randomizirane studije, a podatci u literaturi se uglavnom svode na prikaz slučaja. Prikazali smo bolesnicu s neobičnim UZV i radiološkim nalazom u uterusu, bez subjektivnih simptoma. Dijagnoza endometralnog stromalnog carcinoma je postavljena nakon učinjene histerektomije.