USPOREDBA TEN-STEP OPERACIJE I KLASIČNE VAGINALNE HISTEREKTOMIJE

2 / 100

Gynaecol Perinatol 2016;25(4):133–138

Davor Zoričić, Dragan Belci, Dino Bečić, Tomislav Perkov

Odjel ginekologije i porodništva, Opća bolnica Pula

Izvorni znanstveni rad

Ključne riječi: ten-step vaginalna histerektomija, postoperativni oporavak

SAŽETAK. Cilj rada. Evaluacija prednosti Ten step vaginalne histerektomije (TSVH) u odnosu na klasičnu metodu. Ispitanice i metode. Studijom je obuhvaćeno 66 pacijentica s prolapsom maternice II. i III. stupnja od kojih je 20 operirano TSVH metodom, a 46 klasičnom vaginalnom histerektomijom (modifi cirana metoda po Heaney-u). Dvije skupine bolesnica uspoređivane su prema dužini trajanja operacije, intraoperativnom krvarenju, trajanju postoperativne primjene analgetika, zadovoljstvu bolesnica i dužini hospitalizacije. TSVH metoda rezultat je analize nekoliko operacijskih tehnika i ima za cilj izvesti logične te anatomski i fi ziološki utemeljene poteze, a izostaviti one koje nisu neophodni, već su rezultat navike. Ukratko, operacija započinje rezom prednje stijenke rodnice koji se nastavlja oko porcije i formira oblik kaplje, nakon čega slijedi odvajanje mokraćnog mjehura od sluznice rodnice i vrata maternice te otvaranje peritoneuma Duglasovog prostora. Nakon disekcije sakrouterinih ligamenata i paracervikalnog tkiva koji se podvezuju u jednom hvatu, podvezuju se uterine arterije i otvara uterovezikalna eskavacija, nakon čega slijedi disekcija okruglih ligamenata i jajovoda s pripadajućim svezama. Peritoneum se ne šiva, zdjelično dno rekonstruira se spajanjem bataljaka ligamenata, a stijenka rodnice zatvara produžnim šavom. Rezultati. Istraživanje je pokazalo da TSVH traje bitno kraće u odnosu na klasičnu histerektomiju, a bolesnice liječene tom metodom iziskivale su vremenski kraću postoperativnu primjenu analgetika i brže su otpuštane iz bolnice. Intraoperativni gubitak krvi i zadovoljstvo bolesnica zahvatom bili su podjednaki u obje skupine ispitanica. Zaključak. TSVH traje kraće u odnosu na klasičnu histerektomiju, iziskuje manju potrošnju analgetika i troškove liječenja, te omogućuje brži postoperativni oporavak. Imajući u vidu rezultate ove studije mišljena smo da bi ta operacija trebala imati svoje mjesto u kliničkoj praksi svakog ginekološkog odjela, tim više jer je jednostavnija za učenje i lakša za izvođenje u odnosu na do sada korištene metode.