ZNANJE O ORALNOJ HIGIJENI I NAVIKE O ORALNOM ZDRAVLJU TIJEKOM TRUDNOĆE I BABINJA

2 / 100

Vesna Liber, Krešimir Šolić,Rajko Fureš, Jadranka Šanjug, Sanja Malinac Malojčić, Martin Gredičak, Dora Fureš

Dom zdravlja Krapinske županije, Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Opća bolnice Zabok i Bolnica hrvatskih veteranaa Zabok, Stomatološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet u Splitu

Ključne riječi: karijes, gingivitisg, oralno zdravlje, svijest, trudnoća.


Sažetak. Cilj. Željeli smo istražiti znanje i stavove trudnica i žena nakon rođenja o oralnom zdravlju. Isto tako, željeli smo ispitati koliko je zastupljena svijest o oralnoj higijeni tijekom trudnoće u navedenoj populaciji. Cilj nam je bio utvrditi povezanost između navika oralne higijene u odnosu na dob, razinu obrazovanja i mjesto stanovanja (urbano / ruralno) te utvrditi važnost uloge stručnjaka u daljnjem obrazovanju pacijenta. Ispitanice i metode. Ispitanice su bile pacijentice primljene u Odjel za porodništvo Opće bolnice Zabok i Hrvatskih ratnih veterana u razdoblju od 1. prosinca do 15. veljače 2017. Podaci za statističku analizu dobiveni su temeljem anonimno ispunjenog upitnika s 15 pitanja. Rezultati. Gotovo polovica trudnica i babinjača (49%) vjeruje da oralna higijena ne utječe na ishod trudnoće. Od svih planiranih trudnoća gotovo 70% žena s najnižim stupnjem obrazovanja ne ide na stomatološke preglede. Više od 90% visokoobrazovanih ispitanika koristilo je dodatne proizvode za oralnu higijenu, dok je takvo što koristilo 20% žena s niskim stupnjem obrazovanja. Rezultati su pokazali da 71% žena smatra da o oralnom zdravlju nije dobilo dovoljno informacija od svog liječnika. Također, u 60% ispitanika, primarni podaci o oralnoj higijeni i zdravlju nisu primljeni od strane zdravstvenih djelatnika nego iz drugih izvora. Zaključak. Dobiveni podaci pokazuju da gotovo polovica ispitanika
nema dovoljno razvijenu svjesnost. Niži socioekonomski status i stupanj obrazovanja povezani su nižom razinom brige za oralno zdravlje. Naglasak suvremenog pristupa prevenciji bolesti, s obzirom na to da više od polovice ispitanih žena ne posjeduje potrebno znanje o oralnom zdravlju otvara prostor za kontinuirano obrazovanje i promicanje informativnih programa od strane zdravstvenog sustava.